Fritidsledarutbildning

Utbildningens längd:  2 år
Kurstyp: Profilkurs (Särskild kurs)
Kursstart:  augusti 2020

Vill du utveckla människor, lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande? Studera då till fritidsledare på Axevalla som bl.a. har en lokal inriktad skolprofil.

För dig:

Fritidsledarutbildningen syftar till att:

Vår profil:

Som en del av studierna görs en studieresa samt två friluftsresor med delvis egen finansiering.
Möjlighet att bilda en tvåspråkig undergrupp, svenska/finska, kan finnas.

Målsättningar med Axevallas fritidsledarutbildning

Fritidsledarutbildningen syftar till att:

Fritidsledarutbildning leder till jobb!

Examen, diplom m.m; Utbildningsbevis utfärdas efter godkänd utbildning

Ca 90% av de som gick ut fritidsledarutbildningen 2016 har fått jobb inom fritidssektorn, enligt Fritidsledarskolorna årliga undersökning varav närmare 70 %av dessa har tillsvidaretjänster och ca 20%  har vikariat som kan leda till fast anställning.

Den vanligaste arbetsplatsen är inom kommunal verksamhet som fritidsgårdar och skolor. Många utbildade fritidsledare arbetar också inom olika typer av omsorgsverksamhet.

Antagningsvillkor

3 årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Lämplighet för yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet

Lokal studieplan Jobb efter utbildningen VTDT rapport 2017

Kursansvarig:

Åsa Johansson
Priska Palo
Telefon: 0511-26970
E-post:


VÅRA UTBILDNINGAR HOS STUDENTUM.SE
logo
search Visa alla utbildningar
review Skriv en recension