Personalen

Personalen

Kontaktinformation

Postadress Axevalla Folkhögskola, 532 72, Axvall
Tel. 0511-26 970
Fax. 0511-26 999
E-mail info@axevalla.fhsk.se
Hemsida www.axevalla.fhsk.se
Postgiro 25 92 73 -1
Bankgiro 105 – 3719
Org. nr. 86 84 00 – 74 72

Personallista

Expedition

Brattefjäll Kerstin Ekonomiassistent
Lehtonen Tarja Expedition, kursbokningar

Kök

Forsbom Monica Kokerska
Ludvigsson Anna-Lena Kokerska
Kjellqvist Carina Kokerska
Fahlgren Tatiana Kokerska

Ledning

Johansson-Tiberg Susanne Studierektor Lärare på fritidsledarutbildningen

mobilnr: 073 390 79 77

Venetvaara Ulla Rektor

mobilnr: 076 848 69 90

Lokalvårdare

Panuma Anja Lokalvårdare
Makreshi Hatija Lokalvårdare

Pedagoger

Evertsson Anneli Lärare, Soc/psyk inriktning
Larsson Anders Lärare, Omvärldsanalys inr
Norberg Titti Lärare, Allmän inriktning
Palo Priska Lärare, Fritidsledarutb mm
Larsson Anja Lärare Mode Design
Lundén Anne Lärare Mode Design
Samuelsson Elin Lärare Mode Design Distans
Härling Henrik Lärare, Socialpedagogutb
Björk Samuel Lärare
Kemppainen Jukka Lärare, Socialpedagogutb
Östman Ulla-Britt Lärare Hunskötarkurs Distans
Lidzén Tobias Lärare, Dataspelinriktning
Willhelmsson Mikael Lärare, Datanätverkinriktning
Kovanen Mikael Lärare, IT-ansvarig
Börjesson Christian Lärare, Ssas inriktning
Alaby Sofia Lärare, Ssas inriktning
Månsson Marika Assistent
Johansson Åsa Lärare, Fritidsledarutb. Internat

 

Vaktmästare

Emilsson Conny Vaktmästare
Makreshi Ekrem Vaktmästare
Sami Rauhala Vaktmästare