Information angående Covid -19

Axevalla folkhögskola välkomnar alla nya och gamla deltagare på hösten 2020!

Vi gör allt för att du som deltagare och medarbetare kan känna dig trygg hos oss.

Vi följer alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och vill se till att vi håller oss friska på skolan och på internaten. Därför är det väldigt viktigt att du håller dig hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Uppdaterad 2020-10-30

Det gäller skärpta rekommendationer fram till 2020-11-19

För skolan innebär detta: Vi går över till full fjärrundervisning under tiden 2.11.-19.11. Läraren är på plats i klassrummet och de flesta deltar i undervisningen på fjärr vilket innebär att man följer sitt ordinarie schema. Några personer kan vara på plats, anmälan till lärare behövs i förväg via Google classroom. Antalet deltagare i klassrummet bestäms av läraren beroende på bl.a. klassrummets storlek. Det blir små justeringar av mattiderna, se ditt schema på Schoolsoft.

Internaten fungerar som vanligt, men gästförbud gäller samt naturligtvis alla allmänna rekommendationerna:

Även detta gäller:

Här är de viktigaste åtgärderna vi vidtagit på grund av Covid-19:

Vi följer och uppmanar alla att följa de allmänt förebyggande åtgärder, dvs. allmänna råd och rekommendationer som gäller för samhället.

Vi har även vidtagit följande åtgärder:

Inomhusmiljö och social samvaro

Vi har ökat avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- och seminarielokalen, matsalen, och andra utrymmen.

Vi försöker undvika i möjligaste mån både planerade och spontana större samlingar av deltagare.

Vi undviker aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt.

Handhygien

Vi ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt.

Vi har placerat ut handsprit på lämpliga ställen t. ex. vid ingången till matsalen.

Städning

Vi städar lokalerna på ett sätt som minskar spridningen av virus.

Matsalen

Vi har olika lunchtider så att större samlingar undviks i matsalen samtidigt.

Vi delar ut tallrikarna från luckan istället för buffé.

Vi har märkt platser som inte används så att vi har glesare mellan matgästerna.

Internaten

Vi gör allt för att se till att deltagare på internaten håller sig friska.

Därför vill vi att alla som känner sig det minsta förkylda håller sig hemma på rummet och vi hjälper med matförsörjning och annat under sjukdomstiden.

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer uppdaterade i början av oktober 2020 gäller följande:

I fall där covid-19 har konstaterats kan läkaren utfärda förhållningsregler för personer i samma hushåll. Enligt vägledningen anses ”hushållskontakt” “vara en person som har delat boende med någon under smittsam fas”. Det innebär också att vården kan komma att kalla hushållskontakterna till provtagning. Av vägledningen framgår vidare att ”personer som delar vissa ytor i boendet - såsom studentkorridorer - undantas generellt under förutsättning att fysisk distansering har skett”. Läkaren gör alltså en individuell bedömning ifall hela studentboendet testas eller inte.

Det är viktigt att du som bor på internat vänder dig till hälso- och sjukvården för testning när du misstänker covid-19.

Hör av dig om du har funderingar hur vi hanterar läget med Covid -19 eller om du kommer på något annat vi kan göra för att du skall känna dig trygg hos oss!

Och tack att du tar ditt personliga ansvar för att hindra smittspridning!

Mvh Elina, rektor 0768-90 60 94

Viktiga länkar:

CSN

Folkhälsomyndigheten - så skyddar du dig själv och andra (på olika språk)

Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter