Fördjupnings- och preparandkurser på Axevalla folkhögskola år 2019

Ansökningsblankett tolk 2019

Preparandkurs inför auktorisationsprov februari 2019 AT-tolk

5 helger 125 timmar december 2018 – maj 2019

15-16/12, 11-13/1, 18-20/1, 25-27/1 + 1 helg muntliga övningar

Fördjupningskurs i svenska Ordspråk, idiomer och talesätt

1 helg 23 – 24 februari 2019

Kursplan

Sjukvårdstolkning, matspjälkningen

1 helg 8 – 9 juni 2019

Kursplan

Sjukvårdstolkning, hjärt- och kärlsjukdomar

2 helger 9 – 10 mars och 30 – 31 mars 2019

Kursplan

Människohandelsbrott

2 helger 10 – 11 augusti och 12-13/10 2019

Kursplan

Domstolstolkning

2 helger 1 – 2 juni och 15 – 16 juni 2019

Kursplan

Psykisk ohälsa

2 helger 7 – 8 september och 21 – 22 september 2019

Kursplan

Rättsmedicin

2 helger 30 november – 1 december och 14 – 15 december 2019

Kursplan

Eko- drog- och narkotikabrott

2 helger 5 – 6 oktober och 19 – 20 oktober 2019

Kursplan

Tandvårdstolkning

2 helger 26 – 27 oktober och 9 november 2019

Kursplan

Multikulturella- multireligiösa samhället

2 helger 2 – 3 november och 10 november 2019

Kursplan

Prima vista tolkning

1 helg 16 – 17 november 2019

Kursplan

Försäkringskunskap för tolkar

1 helg 7 – 8 december 2019

Kursplan

Fördjupningskurs i arabiska

1 helg 16 – 17 mars 2019

Kursplan

Axevalla folkhögskola
Tarja Lehtonen
Telefon: 0511- 269 70
Mobil: 073- 595 00 86
E-post: