Axevalla Folkhögskola

Om oss

På Axevalla Folkhögskola erbjuder vi en rad olika spännande kurser och utbildningar. Här finns möjlighet att studera dataspel, nätverk, omvärldsanalys, sociologi, psykologi och svenska som andraspråk på någon av våra allmänna kurser. Allmän kurs är en bra väg till att läsa in grundskole- och gymnasiekompetens för vidare studier och arbete.

Vill du arbeta med människor så finns det en fritidsledarutbildning och socialpedagogutbildning. För dig som gillar design finns den ettåriga utbildningen modedesign. Vill du jobba med hundar erbjuder vi en hundskötarutbildning på distans.

Historia

Skolan har funnits i Axvall snart hundra år. Verksamheten är äldre än så, redan år 1873 startades Skaraborgs läns folkhögskola i Ullervad nära Mariestad, den flyttade sedan efter fem år till Stenstorp och år 1923 till Axvall. Landstinget var skolans huvudman fram till 1982 då Sverigefinska riksförbundet köpte skolan som riskerade att läggas ner.

Axevalla folkhögskola består av stora gamla garnisonbyggnader ända från 1800-talet med en vacker park. Skolan har arbetat medvetet för att vara tillgänglig för alla och anpassar fastigheten i möjligaste mån för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi har installerat en hiss i skolhuset, ramper till olika byggnader och skapat breda gångar för rullstolsburna. Vi har även ordnat ljusanpassning för synskadade och ljudabsorbenter samt hörselslingor för hörselskadade.

Internatboende

Internatboende

Ledning

Rektor Elina Majakari
E-post:

Studierektor Susanne Johansson-Tiberg
E-post:

Expedition

Expedition, kursbokningar Tarja Lehtonen
E-post:

Ekonomiassistent Kerstin Brattefjäll
E-post:

GDPR

GDPR

Hitta till skolan

Öppna karta (OpenStreetmap)