Miljöpolicy

Miljöpolicy för Axevalla Folkhögskola 2014

(sidan 2; Miljöpolicy 2009 att fasas in i behövlig utsträckning i Miljöpolicy 2014 under år 2014)

Övergripande syften och mål med miljöpolicyn

Handlingsplan

  1. Ökad förståelse för miljöfrågor hos deltagare och personal

Delmål för 2014

  1. Minska skolverksamheten miljöpåverkan*

Delmål för 2014

Konsumtion:

Kretslopp:

Logistik:

  1. Bevara den biologiska mångfalden på och omkring skolområdet

Delmål för 2014

Under utveckling enligt styrelsebeslut 2013-12-10. Revideras vid Kvalitétsdagarna 29-30 oktober 2014

Bakgrund/äldre

Miljöpolicy för Axevalla folkhögskola 2009

Övergripande miljömål för Axevalla folkhögskola

Miljömedvetenhet ska prägla all verksamhet genom att:

Miljöpolicy för Axevalla folkhögskola

Denna sida;  Miljöpolicy 2009; Fastställd av styrelsen 2009-04-20