Fritidsledarutbildning

Fritidsledarutbildning

Utbildningens längd: 2 år
Kurstyp: Profilkurs (Särskild kurs)
Kursstart: augusti 2018

fl_banner

Vill du utveckla människor, lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande? Studera då till fritidsledare på Axevalla som bl.a. har en lokal inriktad skolprofil.

För dig:

 • som är minst 18 år
 • som vill gå en mångkulturell och minoritetsprofilerad fritidsledarutbildning.
 • som har behörighet för yrkeshögskola, med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • som har lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från erfarenhet av fritidssektorn eller annan relevant yrkeserfarenhet

Fritidsledarutbildningen syftar till att:

 • ge en kvalitativt god utbildning för arbete inom fritidssektorn och skola
 • ge kunskap om Sveriges minoritets- och integrationspolitik
 • ge kunskap om att fungera som fritidsledare i ett mångkulturellt Sverige

Vår profil:

 • Minoritets- och integrationskunskap
 • Fritidsledaren i skolan
 • Som fritidsledare arbeta professionellt inom fritidsverksamhet i kommun, landsting, föreningar och den privata sektorn

Som en del av studierna görs en studieresa samt två friluftsresor med delvis egen finansiering.
Möjlighet att bilda en tvåspråkig undergrupp, svenska/finska, kan finnas.

Målsättningar med Axevallas fritidsledarutbildning

Fritidsledarutbildningen syftar till att:

 • ge en kvalitativt god utbildning för arbete inom fritidssektorn och skola
 • ge kunskap om Sveriges minoritets- och integrationspolitik
 • ge kunskap om att fungera som fritidsledare i ett mångkulturellt Sverige

Fritidsledarutbildning leder till jobb!

Examen, diplom m.m; Utbildningsbevis utfärdas efter godkänd utbildning

Ca 90% av de som gick ut fritidsledarutbildningen 2016 har fått jobb inom fritidssektorn, enligt Fritidsledarskolorna årliga undersökning varav närmare 70 %av dessa har tillsvidaretjänster och ca 20%  har vikariat som kan leda till fast anställning.

Den vanligaste arbetsplatsen är inom kommunal verksamhet som fritidsgårdar och skolor. Många utbildade fritidsledare arbetar också inom olika typer av omsorgsverksamhet.

Antagningsvillkor

3 årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Lämplighet för yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet

Lokal studieplan

Jobb efter utbildningen

VTDT rapport 2017

 


VÅRA UTBILDNINGAR HOS STUDENTUM.SE
logo