Att bo på skolans internat

Att bo på skolan

Skolan erbjuder möjlighet till internatboende. De flesta kan erbjudas enkelrum, men även kollektivboende är möjligt. Internatboendet erbjuder utmärkta möjligheter till aktiviteter utanför den schemalagda tiden. Bl.a. står skolans bastu, gymnastik- och datasalar till förfogande.
Ta en titt på vårt skolområde. En del av skolans internat är reserverat för kortkurs-verksamhet, som pågår både under veckorna och på helgerna.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, men Du måste betala för läromedel och för viss service som skolan erbjuder dig t.ex. kopior, studieresor och studiebesök etc. 

Internatavgiften 

Du betalar 940 – 990 kr/vecka vilket inkluderar hyra för veckans sju dagar samt mat från måndagens frukost till fredagens lunch. Under veckosluten svarar Du själv för matlagningen. I de fall det förekommer korta kurser under veckosluten kan Du äta i matsalen mot extra avgift. 

Externatavgiften 

Du betalar 100 kr/vecka. Avgifterna erläggs i förskott till skolans expedition, post eller bank. 

Läromedel 

Kostnaderna för läromedel är under det första studieåret ca 1 500 kr, något mindre under det andra/tredje studieåret. 

Läroböcker och annat studiematerial kan beställas genom skolans expedition. 

Lunchkostnad

Externatelever kan mot en avgift på 250 kr/5 dagar i veckan  äta lunch på skolan. Anmälan görs till skolans expedition och avgiften erläggs månadsvis.