Personalen

Personalen

Kontaktinformation

Postadress Axevalla Folkhögskola, 532 72, Axvall
Tel. 0511-26 970
Fax. 0511-26 999
E-mail info@axevalla.fhsk.se
Hemsida www.axevalla.fhsk.se
Postgiro 25 92 73 -1
Bankgiro 105 – 3719
Org. nr. 86 84 00 – 74 72

Personallista

Expedition

Brattefjäll Kerstin Ekonomiassistent
Lehtonen Tarja Expedition, kursbokningar

Kök

Forsbom Monica Kokerska
Ludvigsson Anna-Lena Kokerska
Kjellqvist Carina Kokerska
Pauli Maria Kokerska

Ledning

Johansson-Tiberg Susanne Studierektor Lärare på fritidsledarutbildningen

mobilnr: 073 390 79 77

Venetvaara Ulla Rektor

mobilnr: 076 848 69 90

Lokalvårdare

Panuma Anja Lokalvårdare
Makreshi Hatija Lokalvårdare

Pedagoger

Evertsson Anneli Lärare Sociologi/Psykologi
Larsson Anders Lärare i Svenska som andra språk,
Filosofi och Litteratur
Norberg Titti Lärare Allmän Inriktning
Palo Priska Lärare, internatansvarig
Larsson Anja Lärare Modedesign
Lundén Anne Lärare Modedesign
Samuelsson Elin Lärare Modedesign
Härling Henrik Lärare Fritidsledare
Björk Samuel Lärare
Kemppainen Jukka Lärare
Östman Ulla-Britt Lärare Hundskötareutbildning
Lidzén Tobias Lärare i data & matematik
Willhelmsson Mikael Lärare i data, datoransvarig
Kovanen Mikael Lärare i data, datoransvarig
Börjesson Christian Lärare i Motion svenska m.m.
Alaby Sofia Lärare Etableringskurser m.m.
Månsson Marika Etableringskurser assistent
Johansson Åsa Lärare Fritidsledare

 

Vaktmästare

Emilsson Conny Vaktmästare
Makreshi Ekrem Vaktmästare
Sami Rauhala Vaktmästare