Publicerad av Rolf Fritsche

Miljötemadagen 2014

Vem beställde kakan?

Skolan hade en miljödag som tema där både deltagare och personal deltog.
Med musikalisk skicklighet och humor fick alla en inblick om miljö.

Sara och Anna uppträdde i kabarén ”Sweet Dreams”

Efter kabarén delades skolans deltagare upp i grupper för gemensamma diskussioner om
hur vi ska gå vidare med miljön på skolan. Denna gång var det allmän klass som höll
i temadagens gruppdiskussioner.

Här är några bilder:

 

 

 

 

 

Sammanfattning av gruppernas arbete