Tolkkurser

FÖRDJUPNINGSKURSER utbildade verksamma tolkar 2018

Ansökningsblankett Tolk 2018

Preparandkurs inför auktorisationsprov 2018 AT-tolk

4 helger 125 timmar 13-14 januari, 19 – 21 januari, 26 – 28 januari, 2 – 4 februari.
Sista kurstillfället kommer att annonseras senare.
Kursplan

Sjukvårdstolkning / hjärt- och kärlsjukdomar
2 helger 40 timmar 17 – 18 februari och 3 – 4 mars 2018
Kursplan

Migrationstolkning
2 helger 40 timmar 17 – 18 november och 1 – 2 december 2018
Kursplan

Domstolstolkning
2 helger 40 timmar 9 – 10 juni och 16 – 17 juni 2018
Kursplan

Människohandelsbrott
2 helger 40 timmar 17 – 18 mars och 5 – 6 maj 2018
Kursplan

Psykisk ohälsa
2 helger 40 timmar 25 – 26 augusti och 15 – 16 september 2018
Kursplan

Eko- drog- och narkotikabrott
2 helger 40 timmar 22 – 23 september och 13 – 14 oktober 2018
Kursplan

Rättspsykiatri
2 helger 40 timmar 27 – 28 oktober och 10 – 11 november 2018
Kursplan

Ordspråk, idiom och talesätt
1 helg 20 timmar 24 – 25 februari 2018
Kursplan

Vokabulärer
1 helg 20 timmar 19-20 maj 2018
Kursplan

Fördjupnings- och preparandkurser på Axevalla folkhögskola år 2019

Kurserna genomförs under förutsättning att MYH beviljar ansökta medel för genomförandet.

Ansökningsblankett tolk 2019

Preparandkurs inför auktorisationsprov februari 2019 AT-tolk
5 helger 125 timmar december 2018 – maj 2019
15-16/12, 11-13/1, 18-20/1, 25-27/1 + 1 helg språkhandledning och rollspel

Kursdatum för nedanstående kurser kommer inom kort

Fördjupningskurs i svenska Ordspråk, idiomer och talesätt 1 helg
Sjukvårdstolkning, matspjälkningen 1 helg
Sjukvårdstolkning, hjärt- och kärlsjukdomar 2 helger
Människohandelsbrott 2 helger
Domstolstolkning 2 helger
Psykisk ohälsa 2 helger
Rättsmedicin 2 helger
Eko- drog- och narkotikabrott 2 helger
Tandvårdstolkning 2 helger
Multikulturella- multireligiösa samhället 2 helger
Prima vista tolkning 1 helg
Försäkringskunskap för tolkar 1 helg
Fördjupningskurs i arabiska 1 helg

Axevalla folkhögskola

Tarja Lehtonen
0511- 269 70
073- 595 00 86
info@axevalla.fhsk.se